• 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2015)

   

  İZMİR KÖRFEZİ (İZMİR-DOĞU DENİZİ) GEÇ KUVATERNER (HOLOSEN) SEDİMANLARININ ORGANİK VE İNORGANİK ÖZELLİKLER

  Engin MERİÇ, Zeki Ü. YÜMÜN, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, İpek F. BARUT, Baki YOKEŞ, Enis K. SAGULAR, Ayşegül YILDIZ, Mustafa ERYILMAZ, Erol KAM, Asiye BAŞSARI, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER, Kubilay BAYKAL, Seyhan KAYA  

  GİRİŞ

   

  İzmir Körfezi, Karaburun Yarımadası kuzey ucu ile Aslan Burnu hattının güneyinde doğuya dönük bir çizme şeklini andırır. Körfezin ortasında Uzun Ada ve Hekim Adası ile Urla Limanı kuzeyinde Çiçek Adaları gurubu yer alır. Kuzeyden güneye doğru uzanan Uzun Ada Körfezi ikiye ayırır. Batıda ki Gülbahçe Körfezi Menteş Geçidi ile İzmir Liman bölümüne bağlanır (Şekil 1). Körfezde yat limanları yapımı nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, İnciraltı ve Urla (Çeşmealtı) gibi 4 ayrı bölgede ulaştığı derinlik çok farklı bir durum göstermeyen 6’şar adet karotlu sondaj yapılmıştır (Şekil 2) (Çizelge 1). Bu noktalarda deniz suyu derinliği 1.00-13.00 m, genç çökelleri kat eden sondaj derinlikleri ise 1.00-22.00 m arasında değişmektedir. Çalışmamızın amacı deniz suyu kirliliğinin gittikçe arttığı bir dönemde bu bölgelerden her birinde birer sondaja ait karot örneklerini inceleyerek içermiş oldukları mikro faunayı ve çevre kirliliğinin bunlar üzerindeki etkisini belirleyip genç çökellerin sahip olduğu ağır metal ve eser elementleri ortaya koymaktır. 

   

  MÖ 63 ve MS 23 yılları arasında yaşamış ve Heredot’dan sonra bilinen en eski tarihçi olan Strabon, bölge ile ilgili olarak günümüzden 2000 yıl öncesinde de Meles Deresi vasıtası ile İzmir Körfezi’nin kanalizasyon sistemi bulunmayan kentin halkı tarafından kirletildiğine değinerek, tedbir alınması gerektiği konusunda sitemkâr söylemlerde bulunmuştur (Şekil 3).