• 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2015)

   

  DOĞU DENİZİN'DE (ILDIR-İZMİR, AKKÖY-AYDIN VE GÜLLÜK-MUĞLA) BALIK ÇİFTLİKLERİ ÇEVRESİNDEKİ FORAMİNEFERLER OSTRAKOD VE MOLLUSK TOPLULUKLAR

   Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZIK, M. Baki YOKEŞ, Ipek F. BARUT, Mustafa ERYILMAZ, Feyza DINCER, Erol KAM, Bora SONUVAR, Kubilay BAYKAL

  GİRİŞ

  İnceleme alanı, Doğu Ege Denizi Türkiye kıyılarında bulunan Ildır-İzmir, Akköy-Aydın ve Güllük- Muğla gibi 3 farklı bölgede balık çiftlikleri ve çevresidir (Şekil 1). Çalışmada amaç; balık çiftliklerinin bulunduğu bu alanlarda yetiştiriciliği yapılan Levrek (Dicentrarchuslabrak) ve Çipura (Sparusaurata) için kullanılan yemlerin ve balık atıklarının sedimanlarda birikerek orada yaşayan organizmalar (bentik foraminifer, ostrakod ve mollusk) üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

  Bu amaçla, Ildır, Akköy ve Güllük bölgelerinden 10’ar örnek değerlendirilmiştir (Şekil 2, 3 ve 4). Örneklerin alınmış olduğu koordinatlar Çizelge 1, 2 ve 3’de gösterilmiştir. Ildır’da sıcaklık 17.57- 17.98oC; tuzluluk ‰ 38.97- 39.00; pH 8.03, 8.22; çözünmüş oksijen 6.87-7.42 ve derinlik 66.00- 67.00 metre arasında (Çizelge 4), Akköy’de sıcaklık 17.29-17.94oC; tuzluluk ‰ 39.18- 39.19; pH 8.13, 8.20; çözünmüş oksijen 6.85-7.28 ve derinlik 67.00-68.00 metre arasında (Çizelge 4), Güllük Körfezi’nde, sıcaklık 17.80-18.25oC; tuzluluk ‰ 39.09-39.18; pH 8.09, 8.19; çözünmüş oksijen 6.8-7.48 ve derinlik 44.00-53.00 m arasında değişmektedir (Çizelge 4).

  Yukarda belirtilen çiftlikler çevresinde 30 genç çökel örnek üzerinde yürütülen araştırmada, Doğu Ege Denizi’nde bilinen bentik foraminifer, ostrakod ve mollusklar belirlenmiştir. Her üç alanda gözlenen ortak özellik, bentik foraminiferlerde çoğu 1 mm olmak üzere 2 mm’yi aşan boyutlara sahip bireylerin olması ve ostrakodların göreceli olarak fert sayısında bolluğu ve boyutlarında iriliği söz konudur.

   

  Ayrıca, yapılan gözlemler sonucunda, özellikle Doğu Eğe Denizi’nde sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanlarda foraminifer kavkılarında sıkça rastlanan morfolojik bozukluklar ile kavkılardaki renklenmelerin bu alanlar için söz konusu olmadığı anlaşılmıştır (Meriç vd., 2004, 2009 a ve b, 2012 a ve b).