• Kıyı Yapılarında Planlama Süreçlerine Ne Kadar Önem Veriyoruz?

   

  Samsun İli, Tekkeköy İlçesi sahilinde, 2009 yılında, yapımı planlan“mış” tersane alanına ait dalgakıran inşaatına başlanmıştır (Şekil 1). Çalışma alanının inşaat öncesi durumunu gösterir uydu resmi Şekil 2’de verilmiştir.   

   

  Dalgakıran uzunluğu yaklaşık 1000 m’dir. 245000 m2 deniz alanına ve yaklaşık 650 m kıyı şeridine sahiptir (Şekil 1 ve 3).

   

  1000 m uzunluğundaki bu kıyı yapısı (dalgakıran) Tekkeköy sahilini ve alüvyon dolgusunu oluşturan iki derenin önüne (derenin bir tanesi dalgakıranın içerisinde kalacak şekilde) inşa edilmiştir (Şekil 1, 3 ve 4).

   

  Yapının deniz alanında, kıyı boyu akıntı yönü (dere ağızlarından Güneybatı yönlü plaj kumu yığışımından anlaşılacağı gibi) Güneybatıdır.  Bu yönde plaj kumu ve dere malzemesi kıyı boyunca taşınmaktadır.

   

  İnşaat sonrası 1. Dere Ağzı’nda sığlaşma artmıştır. Şekil 2, 3 ve 4’te bulunan uydu fotoğraflarında, dalgakıran geri sahasındayaklaşık 3-4 aylık bir sürede, 400 m kıyı çizgisinin deniz açığına doğru ilerlediği görülmektedir.   

     

  Sonuç olarak;

   

  Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama süreçleri ile ilgili ciddi bir mevzuatımız olmasına rağmen,

   

  Bu süreç 10 kurum tarafından değerlendirilmesine rağmen,

   

  Kıyı yapılarında planlama süreçlerine ne kadar önem veriyoruz?”, diye sormadan edemiyoruz!...

   

   Şekil1 Samsun ili Tekkeköy ilçesi tersane alanı.

   

  Şekil 2 ve 3 Tekkeköy tersane alanı dalgakıran inşaatı öncesi ve sonrası.

   

  Şekil 4 Tekkeköy tersane alanı dalgakıran inşaatı devam ederken.

   

   

  (*Kaynakça gösterim: Tramola Deniz Araştırma Hizmetleri,2011. "Kıyı Yapılarında Planlama Süreçlerine Ne Kadar Önem Veriyoruz?". < www.tramolatr.com.tr > M-110601. )