• Payamlı Kıyı Erozyonu Raporu 01

   

  Kıyı çizgisinin deniz tarafında, plansız ve bilinçsizce yapılan iskele ve dere kanal ıslah çalışmaları, kumsal alanlarının olumsuz etkilemektedir.

   

  Sonuç olarak; Nazım İmar Planlarında turizm merkezi alanı olarak belirlenen kıyı şeritlerine ait plajlar daralmakta hatta yok olmaktadır.

   

  Bu konu ile ilgili İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Payamlı Mahallesi kıyısında bulunan iki ayrı tesisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğrenci ve Karayolları (Genel Müdürlüğü) kamplarının plajlarını örnek verebiliriz.

   

  Şekil 1’de dört ayrı zamanda çekilmiş, söz konusu alanların deniz cephesindeki plaja ait uyudu fotoğrafları görülmektedir. Bu resimlerden 2 yıl 10 aylık bir süre içerisinde kıyı erozyon etkinliği çok net fark edilmektedir. Şekil 2'de de bu erozyon miktarı analiz edilmiştir. 

   

  Şekil 1

   

  Şekil 2

   

  Aşağıda Tablo 1'de 430,0 m x 22,0 m x 0,5m ölçülerindeki sahil şeridi boyunca 2yıl 10ay içerisinde gerçekleşen kıyı erozyonu hakkında bazı veriler sunulmuştur. (uyudu fotoğrafı analizine göre).

   

  Tablo 1

   

  (*Kaynakça gösterim: Tramola Deniz Araştırma Hizmetleri,2010. "Payamlı Kıyı Erozyonu Raporu 01". < www.tramolatr.com.tr > RR-1001. )