• .

  BORA SONUVAR

   

  Yüksek Jeoloji Mühendisi (DEÜ)
  Hidrograf (ODTÜ)


  1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Mezun oldu.

   

  “İzmir Körfezi Yaklaşım Kanalının ve Konak-Halkapınar Kıyı Şeridinin Mühendislik Jeolojisi ve Zemin İyileştirme Çalışmaları” üzerine yaptığı yüksek lisans çalışması sonrası (2004), profesyonel meslek yaşamına deniz araştırma hizmetleri alanında devam etmektedir.

   

  Deniz araştırmaları üzerine mesleki çalışmalarına 2005 yılında Piri Reis Vakfı tarafında verilen Uygulamalı Hidrografi Kursu ile başlamıştır.

   

  2005-2009 yılları arasında derin deniz deşarj projelerindebalık çiftlikleri için kafes yer seçimi çalışmalarındaderinlik haritası yapımındadoğal gaz boru hattı güzergah etütlerindetermik santral soğutma suyu alma ve deşarj boru hattı projelerindeliman ve kıyı alanlarında batık tespiti ve haritalamasındaSHOD onayı gereken hidrografik, oşinografik, jeolojik ve jeofizik   etütlerde çalışmıştır.

  5 Ekim-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Uluslararası Hidrografi Kurumu (International Hydrography Organisation/IHO) Türkiye Resmi Üyesi Dnz.K.K. Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın Astsubay Hidrografi Kursuna katılmıştır.

   

  18 Ocak -18 Haziran 2010 ve FIG/IHO/ICA [Uluslararası Sörveyörler Federasyonu (FIG), Uluslararası Hidgrografi Organizasyonu (IHO) ve Uluslararası Kartografya Birliği (ICA)] Hidrografik Sörveyörler için Yeterlilik Standartlarında uluslararası tanınırlık ve akreditasyona sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Hidrografi Eğitimi Sertifika Programına katılmıştır.

   

  Profesyonel meslek hayatına 2009’da kurucusu olduğu TRAMOLA Deniz Araştırma Hizmetleri’nde devam etmektedir.

   

   

  A. MÜGE SONUVAR ŞAHİN  Avukat (DEÜ)


  1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimini tamamladı.

   

  1997–1998 yıllarında Avukatlık Stajını tamamlayarak, İzmir Barosu’ndan Avukatlık Ruhsatını aldı. Profesyonel meslek hayatına Sonuvar Hukuk Bürosu'nda başladı.

   

  2001 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında “Yöneticilik Sözleşmesi”  (Management Contract) üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini vererek Bilim Uzmanı unvanı aldı.

   

  Halen Sonuvar Hukuk Bürosu'nda meslek hayatına devam etmektedir.

   

  Eylül 2009 yılında Bora SONUVAR ile hukuk danışmanlığını da yaptığı TRAMOLA Deniz Araştırma Hizmetleri firmasını kurdu.

   

  Evli ve iki çocuk annesidir.