• .

  Prof. Dr. Engin MERİÇ(Jeoloji Müh.)

  Uzmanlığı: Mikro ve Makro Paleontoloji.

   

  Ekin KIRAN, (Jeoloji Müh.)

  Uzmanlığı: Kalite Kontrol Mühendisliği.

   

  Doç. Dr. Ali KILIÇOĞLU, (E. Alb.Harita Müh.)

  Uzmanlığı: Jeodezi, GPS ve Yükseklik Sistemleri.

   

  Doç. Dr. Soner ESMER,

  Uzmanlığı: Liman İşletme, Planlama ve Simülasyon Modelleme

   

  Yrd. Doç. Dr. Tuğbanur ÖZEN, (Jeoloji Müh.)

  Uzmanlığı: Hidrojeoloji, Jeotermal.

   

  Ebru SONUVAROĞLU, (Dalgıç)

  (Cmas 3 Yıldız Dalgıç, Eğitmen Asistanı, TSSF-ILS Bronz Cankurtaran) Uzmanlığı: PADI Sualtı Dijital Fotoğrafçısı, Batık Dalış Uzmanı, National Geographic Dalgıcı.

   

  A. Müge SONUVAR ŞAHİN, (Avukat) 

  2001DEÜ Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında “Yöneticilik Sözleşmesi” (Management Contract) üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini vererek Bilim Uzmanı unvanı aldı. Halen Sonuvar Hukuk Bürosu'nda meslek hayatına devam etmektedir.

   

  Ferudun SONUVAR(Avukat) 

  Uzmanlığı: Özel Hukuk (Borçlar Kanunu uygulamaları, Ticaret hukuku, inşaat hukuku, trafik, tarımsal ve deniz sigortaları, miras hukuku, destekten yoksun kalma tazminatları, her türlü tazminatlar.) İdare Hukuku (İmar hukuku, kamu ihaleleri) İş Hukuku (Tazminatlar, SGK ile özel sağlık kuruluşları,eczaneler ve medikal şirketlerin ilişkileri).

   

  Yük. Müh. Egemen K. ÇETİNKAYA, (Elektrik-Elektronik Müh.)

  Uzmanlığı: Haberleşme Teknolojileri.