• Donanımlar

  Derinlik Ölçümü - Single Beam  (Hi Target HD370)

   
  Derinlik Ölçümü - Multi Beam (IMAGENEX DT101 ve DT101 SIR)  
  Konumlandırma - DGPS and RTK GPS (Tusaga Aktif) (Trimble and Topcon)  
  Sismik (Mühendislik) Ölçümü   
  Yanal Taramalı Sonar  
  Akıntı Ölçümü  
  Deniz Suyu Fiziksel Özelliklerinin Ölçümü (CTD Profiler) (Deniz Suyunun Sıcaklığı-Tuzluluk-İletkenlik-Ses Hızı ve DO-pH Ölçümleri)  
  Zemin Örneği Alıcısı (Grab)   
  Zemin Örnek Alıcısı (Gravity Core)