• Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

      

  • Güncel denizel tortullarda palinoloji ve paleo-iklimlendirme çalışmalarında,
  • Deniz altı jeotermal alanlarının tespitinde,
  • Mühendislik amaçlı, deniz tabanı ve altı ile ilgili jeoteknik verilerin toplanmasında,
  • Zemin yapısının düşey ve yanal devamlılığının belirlemede,
  • Yumuşak zeminlerde oluşabilecek gaz çıkışlarının tespitinde,
  • Deniz tabanındaki erozyonun tespitinde, baraj göllerinde, göllerde ve göletlerde biriken rüsubat miktarının hesaplanmasında,
  • Denizaltı kum ocaklarının bulunmasında,
  • Deniz tabanında gömülü doğal ve/veya yapay nesnelerin tespitinde

   

  “Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği” etütleri yapmaktayız.

   

   

   

   

  Bu çalışmalarda,

   

  Zemin örneği almak için Kepçe, Ağırlık Karotiyeri (Gravity Core), Titreşimli Karotiyer (Vibro Core) kullanılabilmektedir. 3,5 kHz ve 10 kHz chirp Sığ Sismik Cihazları (Sub Bottom Profiler) ile düşeyde deniz taban altı yapısını (düşey ve yanal devamlılığını) gösteren sismik kayıtlar alınabilmektedir. Yanal Taramalı Sonar (Side Scan Sonar) ile deniz tabanı yüzey morfolojisi ve yanal devamlılığı hakkında kayıt alınabilmekte ve bu kayıtlardan koordinat bilgisi içeren mozaik görüntü oluşturulabilmektedir. 300- 500- 800 kHz ölçeğinde kayıt alınabilmektedir.

   

   

  Örnek Sismik Kesit