• Kıyı-Liman Mühendisliği / Fizibilite Çalışmaları

   

  Kıyı-Liman Mühendisliği / Fizibilite Çalışmaları

   

  • Konteyner Terminali
  • Genel Yük Terminali 
  • Dökme Yük terminali 
  • Sıvı Yük Terminali 
  • Ro-Ro Terminali 
  • Otomobil Terminali 
  • Kurvaziyer Limanı 
  • Yat Limanı

   

  Yukarıdaki turizm ve ulaştırma kıyı yapılarına yönelik olarak aşağıda gösterilen konularda yatırım öncesiyatırım dönemi ve işletme dönemine yönelik proje ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

   

   

   Temel Aşamalar

  Proje ve Danışmanlık Konuları 

  Ön-Yatırım Aşaması

   -

  Projenin Fırsatlarının Belirlenmesi


  Ön-Fizibilite Çalışması


  Fizibilite Çalışması

  Projenin Geçmişi 

  Liman Talep ve Kapasitesi

  Liman Mevki ve Yer Seçimi Liman tasarımı, kullanılacak teknoloji, ekipmanın belirlenmesi

  Liman organizasyonunun ve insan gücü planlamasının tanımlanması

  Uygulama aşamalarının gösterilmesi

  Projenin değerlendirilmesi (proje finansmanı, finansal ve ekonomik değerlendirmeler) ve yatırım kararı

  Yönetici özeti  


  Liman Projesi Değerlendirme ve Karar Verme Konularında Danışmanlık Hizmeti

   

   

   

  Yatırım Aşaması

   

  İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Süreçlerin Yönetilmesi


  Liman tasarım projeleri


  İnşa aşaması danışmanlık hizmetleri


   Operasyonlara başlama aşamasına yönelik danışmanlık hizmetleri

   

   İşletme Aşaması

  -

  Liman alt yapı geliştirme projeleri


  Yeni ekipman alma yenileme projeleri


  Liman işletme planı hazırlama


  Liman süreçlerini geliştirme projeleri

   

   

  Liman Simülasyon Modeli

  Yapmak istediklerimizi her zaman çalışan bir sistem üzerinde test edemeyiz.

   

  İşte bu noktada simülasyon devreye girmektedir.

   

  Simülasyon, mevcut ya da planlanan bir sistemi ve o sistemi oluşturan tüm elemanların bilgisayar ortamına aktarılarak verimlilik ve performans analizlerinin yapılmasıdır.

   

  Liman ve terminallere yönelik olarak;

   

  • Gemi operasyonları,
  • Yük elleçleme operasyonları,
  • İç taşıma operasyonları,
  • Depolama operasyonları,
  • Lojistik süreçler

  simüle edilebilmektedir.

   

  Başka bir deyişle simülasyon modelleri ile;

   

  • Tahliye/yükleme operasyonunda kaç tane çekici kullanmalıyım? 
  • Limanda oluşan darboğazları nasıl engellerim?
  • Depolama alanlarımı verimli kullanıyor muyum?
  • Ne zaman yeni bir rıhtıma/iskeleye ihtiyaç duyacağım?
  • Kullandığım mobil vinç/konveyör/SSG/RTG/pnömatik sistemim verimli çalışmakta mıdır?
  • Ne zaman yeni bir ekipmana ihtiyaç duyacağım?
  • Almayı düşündüğüm ekipman gerçekten gerekli mi?
  • Gemi tahliyesi/yüklemesi için kaç posta ayırmalıyım?
  • Operasyon sırasında oluşan kuyrukların nedenleri nedir?
  • Geminin tahliyesi/yüklemesi kaç saat sürecektir?
  • Lojistik sistemimi nasıl tasarlamalıyım?

   

  gibi bir çok soruya yanıt alınabilmektedir.