• Oşinografik Araştırmalar  Mühendislik, tarım, çevre ve/veya turizm amaçlı olmak üzere oşinografik ölçümler veya hesaplamalar yapmaktayız.

   

  • Arıtma tesisleri için derin deniz deşarjtermik santral için su alma ve sıcak su deşarj borularının tasarlanmasında,
  •  Balık çiftliklerinin yer seçiminde,
  • Kıyı yapılarının tasarlanmasında, 

   

  ihtiyaç duyulan oşinografik bilgi sağlanmaktadır.

   

  Bu çalışmalarda,

   

  Meteo-oşinografi: Mühendislik yapıları ve kıyı koruma yapıları için dalga boyunun, periyodunu, kırılma derinliğinin belirlenmesinde Dalga İklim Çalışması hazırlanmaktadır.

   

  Fiziksel-oşinografi: Deniz suyu fiziksel özelliklerinin belirlenmesine yönelik, su sütunu boyunca sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, iletkenlik ve ses hızı CTD cihazı vasıtası ile ölçülmektedir. Akıntının şiddetini ve yönünü belirlemeye yönelik akıntı ölçümleri yapılmaktadır.

   

   

     

  CTD   

   

  ADCP Akıntı Ölçer

   

   

   

  Ayrıca, kimyasal ve biyolojik su örneği alınabilmekte ve analiz sonuç raporları hazırlanmaktadır. Deniz içi ve tabanı biyolojik canlılığının tespiti ile çevresel ektiler karşısında devamlılığının izlemesi yapılabilmektedir.