• Hidrografik Araştırmalar


  Mühendislik amaçlı profesyonel donanımlar ve yazılımlarla batimetri (derinlik) haritası yapmaktayız.

  Derinlik haritaları, açık deniz, kıyı ve göl araştırmalarında ihtiyaç duyulmaktadır: 

   

  ·         Liman,iskele, rıhtım, tersane, kıyı dolgusu veya taraması (derinleştirme) gibi mühendislik yapılarını projelendirilmesinde ve/ veya geliştirilmesinde;

  ·         Deniz altı boru ve kablo hatlarının güzergâhlarının belirlemesinde ve kontrollüğünde;

  ·         Balık çiftlikleri bulunduğu deniz alanlarının ve dip topografyasının belirlenmesinde,

  ·         Turizm amaçlı deniz alanların planlamasında; 

  ·         Deniz tabanındaki erozyonun tespitinde, baraj göllerinde, göllerde ve göletlerde biriken rüsubat miktarının belirlenmesinde (sığlaşma) ve benzeri konularda.

   

  Batimetrik Çalışma Örneği 

   


  Bu çalışmalar,


  Derinlik haritaları WGS84, ITRF96, ED50 ve ihtiyaca göre lokal datuma göre hazırlanmaktadır. Derinlik değerleri Türkiye Ulusal Düşey Kot Ağı (TUDKA) başlangıcına göre toplanmaktadır. Çalışmalarımız, Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) ve SHODB in belirlediği standartlara göre planlanmakta ve çalışma sonrası değerlendirilmektedir.

   

  Derinlik ölçümlerinde akustik iskandiller (Ecosounder) kullanılmaktadır ve analog kayıtlar dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Hassas tek bimli (Single Beam) ve çok bimli (Multi Beam) iskandil donanımlarla toplanan derinlik ölçümleri hidrografik navigasyon yazılımı (HYDROpro vb) ile sayısal ortamda depolanmaktadır. Toplanan derinlik ölçüleri için yatay pozisyon bilgisine, bağıl konumlandırma yapan GPS’ler (DGPS, RTK,… vb.) vasıtası ile ulaşılmaktadır. GPS’leri yetersiz kaldığı alanlarda “total station” gibi diğer haritacılık ekipmanlarından faydalanılmaktadır.